Applications

Anmälan

Om du vill anmäla ditt barn, vänligen fyll i nedanstående anmälningsblankett och skicka till skolan! Varmt välkommen!

Avgifter

Avgifterna framgår av nedanstående tabell. Förutom undervisningen ingår detta i skolavgiften:

1
Skolböcker
2
Förbrukningsmateriel
3
Hemlagad skollunch och två mellanmål
4
Olycksfallsförsäkring
5
Tillgång till skolsköterska
6
Utflykter och studiebesök

Anmälningsavgift

Att ställa sig i kö har en kostnad på 200€. Bekräftelse av plats har en kostnad på 300€. Detta är engångsavgifter för att registrera sig på skolan.

Avgifter läsåret 2019-2020 Förskola Skola
Heltid, 30 timmar 6 264 € 6 264 €
Heltid, 30 timmar Skolbarn med statsbidrag --- 5 884€
Deltid 22,5 timmar 4 698 € ---
Halvtid, 15 timmar 3 132 € ---
Dagsavgift, besökare 40 € 40 €
Veckoavgift, besökare 175 € 175 €
Månadsavgift fritids, 2 timmar/dag --- 100 €
Månadsavgift, förlängd förskoledag, 2 timmar/dag 150 € ---
Dagsavgift fritids/förlängd förskoledag, kl. 15-17 10 € 7 €