Applications

Anmälan

Om du vill anmäla ditt barn, vänligen fyll i nedanstående anmälningsblankett och skicka till skolan! Varmt välkommen!

Avgifter

Avgifterna framgår av nedanstående tabell. Förutom undervisningen ingår detta i skolavgiften:

1
Skolböcker
2
Förbrukningsmateriel
3
Hemlagad skollunch och två mellanmål
4
Olycksfallsförsäkring
5
Tillgång till skolsköterska
6
Utflykter och studiebesök

Anmälningsavgift

Att ställa sig i kö har en kostnad på 200€. Bekräftelse av plats har en kostnad på 300€. Detta är engångsavgifter för att registrera sig på skolan och är inte återbetalningsbara.

Priser (*) Förskola 3-4 år Skola 5-12 år
Heltid, 30 timmar, årsavgift 7029 € 7029 €
Heltid, 30 timmar, med stadsbidrag, årsavgift --- 6807€
Månadsavgift förlängd skoldag fram t.o.m 17:00 --- 100 €
Månadsavgift förlängd förskoledag fram t.o.m 17:00 150 € ---
Dagsavgift förlängd skol/ förskoledag 16:00-17:00 10 € 7 €

(*) Skolavgifterna beslutas av medlemmarna på styrelsemöten och uppdateras årligen efter nya beslut. Läsåret 2023-2024 betalas 45% på höstterminen (3163€) och 55€ på vårterminen (3866€) I februari/mars ställs ett förskott för att reservera skolplats till nästa läsår (500€) denna summa dras sedan av från terminsfakturan.