Image

Välkommen!

Svenska Skolan ligger i Carcavelos, vid kuststräckan mellan Lissabon och Cascais. Fem minuters promenad från havet och 2 minuter från tågstationen. Här finns en fin trädgård, pool, lekplats och stor bollplan.

Skolan är öppen för alla barn mellan 3 och 12 år.

  • Förskola
  • F-klass
  • Låg och Mellanstadiet
  • Fritis och extraaktiviteter
  • Skolmaten
  • Låsårstider 2019-20
  • Styrelse Föräldraföreningens styrelse för läsåret 2019

Förskolan är en del av Svenska Skolans verksamhet och följer svensk läroplan för förskolan (Lpfö98, reviderad 2011) 

Vi tar emot barn mellan 3-5 år och verksamheten pågår måndag till fredag mellan kl.09.00-15.00, mellan kl 15 och 17 finns Fritids tillgängligt tillsammans med skolbarnen. Förskolan är inrymd i skolbyggnadens markplan, i direkt anslutning till trädgården och lekplatsen. 

Under förskoleåldern, ägnar barnet sin energi åt att lära sig behärska sin kropp, lära sig ett språk, socialt samspel, att ordna och sortera upplevelser och utveckla ett symbolspråk. Barn är nyfikna och fulla av upptäckarglädje och ivriga att lära sig nya saker. Barnens utforskande främjar nya kunskaper och erfarenheter och i leken utvecklar barnen sin sociala och emotionella kompetens. Pedagogerna har en viktig roll som förebilder och inspiratörer och för att kunna möta barnens behov har vi en väl planerad verksamhet med varierande pedagogiska aktiviteter och tid för fri lek. 

På förskolan är barnen ute varje dag. Utevistelse är en viktig del av vår verksamhet då det möjliggör för barnen att utveckla sin motorik och främjar hälsan. Estetiska uttrycksformer så som bild, sång och musik är också viktiga inslag. Förskolans undervisning är Montessori- inspirerad. För oss är det viktigt att undervisningen följer barnet och att vi stödjer barnet i att kunna själv. Det innebär också att vi arbetar åldersblandat och ser fördelar med det samt att förskolans miljö ses som den tredje pedagogen. 

Dagen är schemalagd med fasta tider för samling, aktiviteter, lek och måltider. Ibland är hela gruppen tillsammans, men ofta delas barnen in i mindre grupper. Detta för att undervisningen lättare ska kunna möta barnens enskilda intressen och behov.  

I Förskoleklassen går barnen som fyller 6 samma läsår.  

Eleverna har tagit del av grundläggande kunskaper och förhållningssätt från förskolan och här tar nu F-klassen vid för att fortsätta att utveckla barnen genom ta tillvara på deras glädje och nyfikenhet att lära sig mer.  

Vi arbetar montessorinspirerat där varje barn har sin egen studieplanering. 

I klassen finns  i dagsläget 18 barn och leds av en klasslärare som även har extrapedagog att tillgå. Stilen av lärande förblir mycket praktisk och lekbaserat och barnets intresse styr de teman vi arbetar i. Både ute och innemiljö används för att bidra till att skapa den breda grund som krävs för att förbereda inför skolstart. Barnen lär sig här såväl ämnesbegrepp, regler i skolan, som grunden till att läsa och skriva. Vi arbetar med att styrka självkänslan och barnens tro på att de kommer kunna navigera sig fram i en utmanande framtid. 

Klasserna är uppdelade i årskurs 2-3 och 4-6. Klasserna har 18-20 barn  

Pedagogik och akademiska rutiner 

Svenska skolan i Lissabon bedriver en monissoriinspirerard pedagogik som utgår från ett helhetstänk runt ämnen och undervisning. Man möter även barnet på den nivå den är i sin utveckling stället för var den befinner sig i ålder. Detta är gynnsamt då vi har åldersintegrerade klasser, F-3 och 4-6.  

Den som har det närmaste pedagogiska ansvaret för eleven är klassföreståndaren och det är till den vårdnadshavare vänder sig med frågor om skolgången. Varje termin har eleven utvecklingssamtal där det sätts upp mål för barnens lärande. Samtalet hålls mellan elev, lärare och vårdnadshavare. Vid utvecklingssamtalen från år 1 är målen baserade på kunskapskraven för år 3 och i år 4 är målen baserade på betygskriterierna för år 6.  

Vi har specialiserade ämneslärare i musik, bild, slöjd, hemkunskap, teknik och idrott. 

Vi tar tillvara på varje elevs styrkor och bygger vår skola av starkt kompisskap, gemenskap och inkluerande. Blandningen av de olika åldrarna ger en dynamisk resurs där alla finner vänner i och efter skolan.  

Vår grundskola har till syfte att skapa en trevlig, trygg och stimulerane lärandemiljö för alla i skolan. Vi är alla engagerade att skapa en studiegång som främjar ett öppet sinne och strävan till livslångt lärande. 

Mellan 15:00 och 17:00 finns fritispersonal tillgängliga för eleverna på skolan.  

Fritids och skolan arbetar mot samma mål och kompletterar varandra. På fritids strävar vi efter att utveckla barnens sociala och emotionella kompetens. Personalen arbetar aktivt för att barnen ska fungera i grupp och acceptera varandra olikheter. Både fria, spontana och organiserade lekar utvecklar barnens förmåga att fungera tillsammans. Fritidstiden ger också barnen möjlighet att använda sin kreativitet. Där kan vi baka, måla, rita, skulptera, sy, bygga och göra collage. Ibland använder vi slöjdsalen för att snickra eller bygga. Det finns alltid möjlighet att leka, spela boll eller bara vara. Fritids har också en del projekt, t ex att sköta odling på skolgården. Är det fint väder badar vi gärna i poolen. Under skolloven finns möjlighet att vara på Fritids hela dagen. Då gör vi särskilda program. Det blir gärna en längre utflykt eller något annat som vi inte gör till vardags. Ibland har vi ”extra barn” på Fritids under loven, det är barn med svensk anknytning men som inte går på Svenska Skolan vanligvis. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extraaktiviteterna hålls av externa lärare, vissa aktiviterer är inne i skolbyggnaden, andra ute. För tillfället finns följande aktiviteter; Portugisiska, dans, karate, padel, ukulele, gitarr, trummor, creative arts, piano, body board, drama, fotboll, kör samt en skapande workshop  föräldrar-och-barn

Vår kock Christian lagar skolmaten med ett öppet sinne för olika kulturella inslag och strävar efter att barnen ska våga prova på en mångfald av mat. I lunch hålls en lugn miljö och matro. Redan i förskolan börjar eleverna med stöd att lägga upp sin mat själva. Vi hjälpr barnen uppmärksamma porttionsstorlekar för att motverka matsvinn. Alla barnen dukar undan efter sig. I klass 4-6 finns altererande matvärdar som torkar borden och ställer i ordning inför lunch. 

Vid varje lunch finns ett vegetariskt alternativ och anpassade rätter vid allergi. 

En gång i veckan serveras vegetarisk rätt till samtliga elever. Två gånger i veckan serveras fisk, och två gånger kött. Grönsaker finns alltid till lunchen 

Det strävas efter att köpa närproducerad mat och alltid ekologiskt när det är möjligt. Mellanmålet varieras varje dag med blandannat hemlagat bröd, hemlagade smoothies, yogurt och flingor. Frukt serveras flera gånger per dag till barnen och personalen.  

Se veckans aktuella matsedel här.

Skolan öppnar kl: 08.30
Förskola: 09.00-15.00
F1-klass, åk 2-3: 09.00-15.00
Åk 4-6: 09.00-16.00   
Fritids håller öppet: 15.00-17.00 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hösttermin 2019

26/8               Skolstart 

28/10-1/11    Höstlov

20/12             Terminsavslut

Vårtermin 2020

8/1                Skolstart

24-28/2       Karnevalslov

6/-10/4        Påsklov

1/5                Ledig dag

10/6              Ledig dag

13/6              Skolavslutning

Skolan kan under läsåret lägga in en studiedag för personalen. 

Reservation för ändring av nationella helgdagar enligt portugisiska regler. Om detta inträffar justeras antalet skoldagar. Det totala antalet skoldagar är alltid minst 178 dagar. 

Ordförande: Björn Jacobsen 

Ekonomiansvarig: Michael Zell 

Ledamot: Anneli Andersson, Diana Conticelli, Malin Hedlund,  Fredrik Bruno, Sandra Hellsvik  

Hedersledamot: Marianne Rocha Martins, skolans grundare 

Skolans representant: Ulf Bizzozero, rektor

Rektor har ordet

Som rektor för Svenska Skolan i Lissabon vill jag ta tillfället i akt att passa på att tacka dig för att du ger oss förtroendet att förvalta det absolut finaste du har under den tid du befinner dig i Portugal! För oss är det viktigaste att erbjuda en pedagogisk miljö som ger ditt barn den bästa möjliga skolgång och kunskaper som den kan bära med sig hela livet. Att få möjligheten att studera utanför hemlandet ger utvecklande erfarenheter och vi hoppas att ditt barn ska känna sig hemma hos oss här på Svenska Skolan i Lissabon.

Välkomna!

Ulf Bizzozero
Rektor

Ulf Bizzozero