Image

Välkommen!

Svenska Skolan ligger i Carcavelos, vid kuststräckan mellan Lissabon och Cascais. Fem minuters promenad från havet och 2 minuter från tågstationen. Här finns en fin trädgård, pool, lekplats och stor bollplan.

Skolan är öppen för alla barn mellan 3 och 12 år.

Förskola
F-klass
Låg och Mellanstadiet
Fritids
Skolmaten
Låsårstider 2022-23
Styrelse och stadgar
Klagomål
Ordningsregler 2022-2023
2022-2023 Krisplan Svenska skolan Lissabon
 • Förskola
 • F-klass
 • Låg och Mellanstadiet
 • Fritids
 • Skolmaten
 • Låsårstider 2022-23
 • Styrelse och stadgar
 • Ledighetsansökan
 • Klagomål
 • Ordningsregler 2022-2023
 • 2022-2023 Krisplan Svenska skolan Lissabon

Förskolan är en del av Svenska Skolans verksamhet och följer svensk läroplan för förskolan (Lpfö98, reviderad 2011) 

Vi tar emot barn mellan 3-5 år och verksamheten pågår måndag till fredag mellan kl.09.00-15.00, mellan kl 15 och 17 finns Fritids tillgängligt tillsammans med skolbarnen. Förskolan är inrymd i skolbyggnadens markplan, i direkt anslutning till trädgården och lekplatsen. 

Under förskoleåldern, ägnar barnet sin energi åt att lära sig behärska sin kropp, lära sig ett språk, socialt samspel, att ordna och sortera upplevelser och utveckla ett symbolspråk. Barn är nyfikna och fulla av upptäckarglädje och ivriga att lära sig nya saker. Barnens utforskande främjar nya kunskaper och erfarenheter och i leken utvecklar barnen sin sociala och emotionella kompetens. Pedagogerna har en viktig roll som förebilder och inspiratörer och för att kunna möta barnens behov har vi en väl planerad verksamhet med varierande pedagogiska aktiviteter och tid för fri lek. 

På förskolan är barnen ute varje dag. Utevistelse är en viktig del av vår verksamhet då det möjliggör för barnen att utveckla sin motorik och främjar hälsan. Estetiska uttrycksformer så som bild, sång och musik är också viktiga inslag.

För oss är det viktigt att undervisningen följer barnet och att vi stödjer barnet i att kunna själv. Det innebär också att vi arbetar åldersblandat och ser fördelar med det samt att förskolans miljö ses som den tredje pedagogen. 

Dagen är schemalagd med fasta tider för samling, aktiviteter, lek och måltider. Ibland är hela gruppen tillsammans, men ofta delas barnen in i mindre grupper. Detta för att undervisningen lättare ska kunna möta barnens enskilda intressen och behov.  

I Förskoleklassen går barnen som fyller 6 samma läsår.  

Eleverna har tagit del av grundläggande kunskaper och förhållningssätt från förskolan och här tar nu F-klassen vid för att fortsätta att utveckla barnen genom ta tillvara på deras glädje och nyfikenhet att lära sig mer.  

Klassen leds av en klasslärare som även har extrapedagog att tillgå. Stilen av lärande förblir mycket praktisk och lekbaserat och barnets intresse styr de teman vi arbetar i. Både ute och innemiljö används för att bidra till att skapa den breda grund som krävs för att förbereda inför skolstart. Barnen lär sig här såväl ämnesbegrepp, regler i skolan, som grunden till att läsa och skriva. Vi arbetar med att styrka självkänslan och barnens tro på att de kommer kunna navigera sig fram i en utmanande framtid. 

Klasserna är uppdelade i årskurs 2-3 och 4-6. Klasserna har cirka 20 barn  

Pedagogik och akademiska rutiner 

Svenska skolan i Lissabon bedriver en pedagogik som utgår från ett helhetstänk runt ämnen och undervisning.  Undervisning utgår från LGR 11 med fokus på barnets bästa och ett helhetstänk runt ämnen och undervisning. Då vi har åldersintegrerade klasser möts barnet på den nivå där den befinner sig utvecklingsmässigt

Den som har det närmaste pedagogiska ansvaret för eleven är klassläraren och det är till den vårdnadshavare vänder sig med frågor om skolgången. Varje termin har eleven utvecklingssamtal där det sätts upp mål för barnens lärande. Samtalet hålls mellan elev, lärare och vårdnadshavare. Vid utvecklingssamtalen från år 1 är målen baserade på kunskapskraven för år 3 och i år 4 är målen baserade på betygskriterierna för år 6.  

Vi har specialiserade ämneslärare i musik, bild, slöjd, hemkunskap, teknik och idrott. 

Vi tar tillvara på varje elevs styrkor och bygger vår skola av starkt kompisskap, gemenskap och inkluderande. Blandningen av de olika åldrarna ger en dynamisk resurs där alla finner vänner i och efter skolan.  

Vår grundskola har till syfte att skapa en trevlig, trygg och stimulerande lärandemiljö för alla i skolan. Vi är alla engagerade att skapa en studiegång som främjar ett öppet sinne och strävan till livslångt lärande. 

Mellan 15:00 och 17:00 finns fritidspersonal tillgängliga för eleverna på skolan.  

Fritids och skolan arbetar mot samma mål och kompletterar varandra. På fritids strävar vi efter att utveckla barnens sociala och emotionella kompetens. Personalen arbetar aktivt för att barnen ska fungera i grupp och acceptera varandra olikheter. Både fria, spontana och organiserade lekar utvecklar barnens förmåga att fungera tillsammans. Fritidstiden ger också barnen möjlighet att använda sin kreativitet. Där kan vi baka, måla, rita, skulptera, sy, bygga och göra collage. Ibland använder vi slöjdsalen för att snickra eller bygga. Det finns alltid möjlighet att leka, spela boll eller bara vara. Fritids har också en del projekt, t ex att sköta odling på skolgården. Är det fint väder badar vi gärna i poolen. 

Vår kock Christian lagar skolmaten med ett öppet sinne för olika kulturella inslag och strävar efter att barnen ska våga prova på en mångfald av mat. Under lunchen hålls en lugn miljö och matro. Redan i förskolan börjar eleverna med stöd att lägga upp sin mat själva. Vi hjälper barnen att uppmärksamma portionsstorlekar för att motverka matsvinn. Alla barnen dukar undan efter sig. I klass 4-6 finns altererande matvärdar som torkar borden och ställer i ordning inför lunch. 

Vid varje lunch finns ett vegetariskt alternativ och anpassade rätter vid allergi. 

En gång i veckan serveras vegetarisk rätt till samtliga elever. Två gånger i veckan serveras fisk och två gånger kött. Grönsaker finns alltid till lunchen. 

Det strävas efter att köpa närproducerad mat och alltid ekologiskt när det är möjligt. Mellanmålet varieras varje dag med bland annat hemlagat bröd, hemlagade smoothies, yoghurt och flingor. Frukt serveras flera gånger per dag till barnen och personalen.  

Se veckans aktuella matsedel här.

Skolan öppnar kl: 08.30
Förskola: 09.00-17.00
Betald fritids : 16.00-17.00 

Övriga elever följer sitt schema. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hösttermin 2022

 • 24/8             Skolstart
 • 5/10              Helgdag
 • 31-4/11         Höstlov
 • 1/11               Helgdag
 • 1/12              Helgdag
 • 8/12              Helgdag
 • 21/12           Skolavslutning

Vårtermin 2023

 • 4/1              Skolstart 
 • 20-24/2     Carnivalslov
 • 7/3             Studiedag
 • 3-7/4         Påsklov
 • 25/4           Helgdag
 • 1/5             Helgdag
 • 7/6            Skolavslutning kväll
 • 8/6            Helgdag
 • 9/6             Stängt
 • 13/6           Helgdag
 • 14/6-14/7 Sommarskola

Det totala antalet skoldagar är 178 dagar. 

Svenska skolan i Lissabon Stadgar 2020

Ordförande: Henrik Gustavsson

Ledamot: Sandra Hellsvik, Micael Lagergren, Ana Matos, Emelie Tillgren, Fredrik Hägglund, Miguel Engström

Skolans representant: Kristin Arnberg, rektor fr.om augusti 2021

MOM Boardmeeting june 2022

MOM Boardmeeting august 2022

MOM Boardmeeting october 2022

221124 Protocol General Assembly

Hantering av klagomål

Svenska Skolan Lissabon vill gärna ta del av synpunkter, förslag och klagomål på verksamheten. Dina synpunkter är viktiga för att vi lättare ska utveckla och förbättra vår verksamhet.

Om du har synpunkter eller klagomål på skolans verksamhet kan du välja följande alternativ:

 1. Vänd dig i första hand till berörd personal.
 2. E-post till rektor kristin.arnberg@escolasueca.pt
 3. Skicka ett brev till skolan:

Svenska Skolan Lissabon

Rua de Quelimane 174

2775-620 Carcavelos

 

 

Så fungerar synpunkts- och klagomålshanteringen

 

Synpunkt eller klagomål lämnat till berörd person:

Om du trots åtgärd inte är nöjd, går ärendet vidare till rektor. Om fortfarande situationen inte är löst, går ärendet slutligen till styrelsen att hantera.

 

Synpunkt eller klagomål lämnat via e-post eller brev:

Meddelandet registreras och förmedlas vidare till berörd personal och verksamhet. Under förutsättning att du anger din e-postadress/adress kommer du att få en bekräftelse på att ditt mail/brev har tagits emot. Om du trots åtgärd inte är nöjd, går ärendet vidare till rektor. Om fortfarande situationen inte är löst, går ärendet slutligen till styrelsen att hantera.

Vi uppmanar alla som lämnar synpunkter eller klagomål att ange kontaktuppgifter. Det ger oss möjlighet att återkoppla till dig i ärendet. Naturligtvis behandlas dina synpunkter konfidentiellt. Klagomål som lämnas anonymt lämnas utan åtgärd.

Alla synpunkter och klagomål redovisas till ansvarig styrelse. Såväl verksamhet som styrelse använder synpunkter och klagomål som en del i sitt kontinuerliga uppföljnings- och utvecklingsarbete.

Gemensamma ordningsregler Svenska Skolan 2022-2023 

 

 

Dessa är de övergripande ordningsreglerna.  

 

Förhållningssätt:  

 • Vi ska alla trivas på skolan. Vi behandlar alla med respekt och vi håller en låg ljudnivå inomhus. 

 

Gården/Raster:  

 • Ringklocka: Det signaleras olika för respektive klass när rasten är slut. 
 • Rastlåda: Det finns en rastlåda med material att använda under rasten.  När vi lämnar rasten har vi plockat undan efter oss. 
 • Hygien: Efter rasterna och innan lunchen tvättar vi händerna. 

 

Poolen:  

 • Skolans medarbetare bevakar alltid poolbad. 
 • Poolens användning: När bevakning finns kan elever använda poolen på lunchrast och på Fritids. Förskolan har tillgång till poolen däremellan. Poolen stänger 16:30 varje dag. 
 • Vilka regler som gäller för poolbad framgår vid poolen. 

 

Medtagna saker/övrigt:  

 • Mobiltelefon: Under skoldagen ligger mobiltelefonen med inställningen ljudlös i skåpet.
 • Skor: Inomhus har vi inneskor och/eller strumpor. Vi är inte barfota. Vi lämnar våra ytterskor på skohyllan.  
 • Leksaker: Inga egna leksaker tas med till skolan/förskolan. 
 • Kalas: Vi uppmärksammar födelsedagar. Bjuda på fika, glass eller dylikt och bjuda in till kalas gör vi på fritiden.  

 

 

 

Varmt välkommen till Svenska skolan!  

 

Rektorn har ordet

Vi välkomnar alla elever, nya som befintliga till en fantastisk termin. Vi hoppas ni haft ett skönt lov och kommer tillbaka med nyfikenhet, vetgirighet och massa energi!

Kristin Arnberg