Klagomål

Hantering av klagomål

Svenska Skolan Lissabon vill gärna ta del av synpunkter, förslag och klagomål på verksamheten. Dina synpunkter är viktiga för att vi lättare ska utveckla och förbättra vår verksamhet.

Om du har synpunkter eller klagomål på skolans verksamhet kan du välja följande alternativ:

Kontakta berörd person direkt för att försöka lösa orsaken till klagomålet. Det är oftast det mest effektiva sättet att lösa problemet. 

Skicka ditt klagomål direkt till rektor Kristin Arnberg via e-post kristin.arnberg@escolasueca.pt.

Hantera Klagomål

Så fungerar synpunkts- och klagomålshanteringen

Synpunkt eller klagomål lämnat till berörd person:

Om du trots åtgärd inte är nöjd, går ärendet vidare till rektor. Om fortfarande situationen inte är löst, går ärendet slutligen till styrelsen att hantera.

Alla som lämnar synpunkter eller klagomål ombeds att ange kontaktuppgifter. Det ger möjligheten att återkoppla till dig i ärendet. Naturligtvis behandlas dina synpunkter konfidentiellt. Klagomål som lämnas anonymt beaktas/åtgärdas men återkopplas inte av naturliga skäl.

Synpunkter och klagomål av vikt för kvalitet och/eller säkerhet redovisas till ansvarig styrelse. Såväl verksamhet som styrelse använder synpunkter och klagomål som en del i sitt kontinuerliga uppföljnings- och utvecklingsarbete.